Image by vectorpocket on Freepik

Exproprieri

Servicii oferite

Oferim consultanță, asistență și reprezentare persoanelor care au fost supuse exproprierii pentru cauză de utilitate publică în condițiile Legii nr. 255/2010 și ale Legii nr. 33/1994.

Serviciile oferite includ (fără a se limita la cele enumerate):

  • icons8-road-roller-100

    Asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată în ceea ce privește contestațiile împotriva hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor în cazul exproprierii, precum și a altor acțiuni ce vizează procedura exproprierii;

  • icons8-road-roller-100

    Asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată în ceea ce privește acțiunea în revendicare;

  • icons8-road-roller-100

    Consultanță, asistență și reprezentare în ceea ce privește alte probleme ivite în legătură cu exproprierea/încălcarea dreptului de proprietate de către instituțiile publice.

Articole relevante

Exproprierea de fapt. Despăgubiri pentru lipsa de folosință a unui teren

Exproprierea de fapt Exproprierea de fapt nu este definită legal, ci a fost creată pe cale jurisprudențială, reprezentând o situație de fapt generatoare de efecte juridice în planul dreptului de proprietate. În concret, o persoană fizică/juridică este lipsită de atributul folosinței sau posesiei unui imobil, de regulă un teren, în urma ocupării abuzive (fără demararea…

Continue Reading

Despăgubirile ce se cuvin persoanelor expropriate în scop de utilitate publică

Exproprierea – Legea nr. 255/2010 – aspecte introductive Potrivit prevederilor Legii nr. 255/2010, pot fi expropriate bunurile imobile proprietate a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu sau fără scop lucrativ, în scopul realizării unor lucrări de utilitate publică. Etapele procedurii de expropriere sunt: a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes național, județean sau local;…

Continue Reading


Image by vectorpocket
on Freepik

Formular de contact

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.