Arii de practică

Arii de practică

Oferim clienților consultanță juridică și asistare/reprezentare în fața instanțelor de judecată, a instituțiilor publice în următoarele domenii:

Executare silită

contestații la executare, cereri de executare silită, suspendarea executării silite;

Dreptul familiei

cereri de divorț, cereri referitoare la minori: stabilire pensie de întreținere, stabilire domiciliu minori, stabilire autoritate părintească;

Dreptul muncii

contestație împotriva deciziei de concediere, alte cereri;

Malpraxis medical

sesizări în fața organelor competente (Comisia de malpraxis, Colegiul medicilor), cereri de chemare în judecată, întâmpinări;

Protecția consumatorului

studiere contracte ce urmează a fi încheiate între profesioniști și consumatori;
identificarea clauzelor abuzive din contract;
notificare de dare în plată;

Exproprieri

contestații împotriva deciziilor emise de organele abilitate prin care se stabilesc despăgubirile în urma exproprierii;

Drept contravențional

plângeri contravenționale împotriva proceselor-verbale de constatare a contravențiilor (amenzi rutiere ori de alt fel);